La Strega: Kokusan Andet: Vagns Karburatorartikel

Tekniske Artikler


Her vil man kunne finde en række artikler med teknisk information, som i særlig grad er Morini-relevant og som jeg ikke selv er forfatter til. Jeg vil især udvælge 0g oversætte artikler fra det tyske blad La Strega, som er den største og mest tilbundsgående kilde til teknisk viden om vores maskiner.


La Strega er (sammen med ital-web.de) det overordnede organ for det tyske Morini-fælleskab. Bladet udkommer 4 gange årligt og indeholder, som nævnt, især artikler om teknik, men også rejse-, træf-, løbsberetninger og andre oplevelser med og omkring Morini.@ Søren Høyer Hansen