2011: 17/9 1/12 2012: 27/4

Dollaro


Dollaro er en af Moto Morinis mindre kendte modeller. Man kan endda ligefrem tale om at den mere eller mindre bevidst er overset. Den falder da også uden for Morinis modelprogram i den forstand at der er tale om et totaktsmotoriseret køretøj. Alfonso Morinis første motorcykel var godt nok en totakter, men da de første firetaktsmotorcykler begyndte at dukke op, var han ikke sen til at hoppe med på vognen, og hans begejstring for firetaktere gjorde, at der ikke siden blev produceret totaktsmaskiner fra hans virksomhed - bortset altså fra Dollaroen - som så også var efter hans død i '69.

Dollaroen blev produceret fra 1971-1973. Som markedet ser ud, i forhold til hvad der nu bliver udbudt, ser det ikke ud til at det var den store salgssucces. Der er da også forholdsvis langt fra de særdeles populære højkvalitets- og firetaktsknallerter, som man ligefrem kan kalde "minimotorcykler", i form af Corsarino-serien og så til Dollaroen.

Jeg går egentlig og drømmer om en Corsarino ZZ fra '66, "til at køre til stranden på om sommeren", som jeg plejer at sige, men indtil videre har priserne afholdt mig fra at anskaffe en, og på mange måder skyldes mit køb af Dollaroen, at jeg ikke ikke har kunne vente på at drømmeknallerten dukker op til en fornuftig pris. Den lave pris gjorde ikke mindst sit til at jeg købte den, men også det faktum at den ligesom Dart'en er en lidt overset og ligefrem ugleset model gør, at jeg synes den er interessant. Vi outsidere må jo holde sammen ;o)


Mere om Dollaroen i loggen
@ Søren Høyer Hansen