Vagn Stevnhoved

Morinis historie i Danmark


23/11 2009:
For nylig er det kommet mig for øre at Vagn Stevnhoved er død. Han blev 78 år. De sidste år af sit liv måtte han kæmpe med Parkinsons Syge og det var da også denne forfærdelige lidelse der blev hans endeligt.

Vagn var jo manden der fik Morini til Danmark, idet han var den første der vovede at importere det lille eksotiske mærke. Det er i høj grad hans fortjeneste at der trods alt er så mange Morinier i Danmark som der er. At kaste sig ud i et sådan forehavende kræver jo mod, kreativ tænkning og en vis portion "fandenivoldskhed", og Vagn var netop i besiddelse af disse egenskaber.
Jeg har desværre ikke selv haft glæden af at møde ham, men kan dog forstå ud fra forskellige kilder, at han var et overordentligt interessant menneske. Man kan evt tage et kig her og her.

Jeg havde netop planlagt at ville lave en skitsering af Morinis historie i Danmark ud fra bl.a. interview af Vagn, og det er i den forbindelse at den kedelige nyhed er kommet til mig. Da det nu ikke kan lade sig gøre at få ordene fra hovedkilden, vil jeg prøve at opspore informationer på anden vis. Det bliver selvfølgelig noget af et detektiv-arbejde, så forvent ikke at det sker lige med det samme. Men jeg syntes dog at det var på sin plads at nævne Vagns dødsfald her.
@ Søren Høyer Hansen