Bella Italia Tyske Morini Træf Italienske Morini Træf Güster Egholm Bakkeåbning Diverse Træf

8. Italo-Treffen in Güster 20147. Italo-Treffen in Güster 2013
5. Italo-Treffen in Güster 20114. Italo-Treffen i Güster 2010


3. Italo-Treffen i Güster 2009


 2. Italo-Treffen i Güster 2008


@ Søren Høyer Hansen