"Listen" Dæk Generator Karburering Knastaksler Lakering Tandrem Tænding Udstødning

Karburering


Karburatorerne er fra Dellorto. Det er lidt forskellige typer der er anvendt alt efter årgang og model, men principielt er der ikke de store forskelle.

Ind i mellem ser man Morinier med åbne filtre af K&N-typen, og måske forledes man selv til at tænke, at den så kan trække vejret meget bedre. Jeg vil dog advare om at ændre på det originale luftfiltersystem. Det er nøje udregnet til karbureringen. Hvis man vil eksperimentere med at få den til at trække vejret lidt bedre, kan man evt. sætte andre filterindsatser i boksen. Men lad være med at sætte den type filtre på der er monteret direkte på karburatorerne, med mindre du ved præcis hvad du laver. Det giver sjældent andet end en højere indsugningslyd, og grunden er den simple, at der omkring det åbne filter opstår uheldige turbulenser, som jo ydermere er meget forskellige for de to karburatorer, fordi den ene vender fremad og den anden bagud. Derudover kræves der som regel også en omdysning, hvis der ændres på tætheden af filtermaterialet.

Karburatorerne skal selvfølgelig justeres. Og her er der tre ting der skal skrues på: Luftskruerne, tomgangsskruerne, og justerskruerne for spjældhøjden. Udgangspunktet for en succesfuld justering er selvfølgelig at karburatorerne er i orden, uden slid, og har tætte gummimanchetter (også de to ved gaskablet!). En ordentlig synkronisering kan selvfølgelig også kun opnås hvis alle andre ting er i orden, så som: ventil-spillerum og -tider, tænding osv.

Indstillingen af karburatorerne vil jeg prøve at beskrive i det følgende, men først vil jeg lige introducere et uundværligt måleinstrument, nemlig Twin Max. Det er det mest præcise karburatorsynkroniseringsinstrument på markedet, og så er det ikke dyrere end de upræcise fjederinstrumenter, eller kviksølvinstrumenterne som er så besværlige at arbejde med. Twin Max er et simpelt opbygget instrument som elektronisk kan måle balancen mellem to vakuumkilder og det med en uhyre præcision. Når det er indstillet til største følsomhed kan det registrere selv den lille ændring der sker ved fastspænding af kontramøtrikken på justerskruen til gasspjældet. Og så har man faktisk også mulighed for at kontrollere forholdene under kørsel, så man kan justere i forhold til reelle kørselsforhold.
Selvom det kun har to indgange, kan det uden problemer bruges til motorer med flere end to cylindre.
Jeg har endnu ikke set nogen der forhandler det herhjemme, men det kan købes direkte fra producenten: Selectronic - Det koster 75 € uden forsendelse og ekstra nipler (som er nødvendige til modellerne med gummipropper - se længere nede.)

Men uanset hvilket instrument du har, er fremgangsmåden den samme ved synkronisering. - Husk at lave justeringerne ved varm motor, og tænk også på at være rimelig kvik til at gøre det, der er jo ingen fartvind til at køle motoren under processen. Derfor: hav værktøj parat og hav "lagt en plan" for forløbet - hvis du fx ikke synes du kan komme til for tanken, så løft den op etc.

Luftskruen: Først skrues tomgangsskruerne (helt!) ens op til tomgangen er et par tusind omdrejninger. Derefter skrues luftskruen ind eller ud, til man opnår det højeste omdrejningstal. Drej kun en en kvart omgang ad gangen og lad motoren falde til ro der. Gør det nogle gange indtil du har drejet "for langt"; altså til omdrejningerne falder igen, og drej så tilbage. Drej på denne måde frem og tilbage indtil du rammer det rigtige punkt. Dette gøres først i den ene side og så den anden. Derefter skrues tomgangsskruerne tilbage til normal tomgang. Man vil så sikkert opdage at luftskruerne er skruet omkring 1 omgang ud fra at være skruet helt i. Det slår næsten aldrig fejl, så som udgangspunkt, kan man egentlig roligt stille dem sådan. Som det ses i nedenstående skema, er der for så vidt også direkte forskrift for dette.

Tomgangen: Synkroniseringsinstrumentet tilsluttes hver sin karburator. På de nyere modeller på niplerne på karburatorerne (slangen der normalt forbinder de to karburatorer tages selvfølgelig af). På de ældre modeller sidder der en prop i indsugningsmanchetterne mellem topstykkerne og karburatorerne, propperne pilles ud og slangerne til instrumentet monteres her. Nu er det så bare at justere begge tomgangsskruer til man har et passende omdrejningstal (1000-1400 o/m) og herved samtidig sørge for at de står ens, hvilket aflæses på instrumentet. For Twin Max'ens vedkomne vil det sige når nålen står i midten; på andre instrumenter at søjlerne/viserne står lige højt. Gas op og slip gashåndtaget hurtigt nogle gange og tjek efter at justeringen stadig passer (Hvis du bruger et kviksølvinstrument, så stands motoren når du laver disse hurtige drej/slip-bevægelser på gashåndtaget. Hvis motoren nemlig er i gang, kan man risikere at der bliver suget kviksølv med ind i motoren - hvis det skulle ske, skal motoren straks standses, renses og olien skiftes!)

Spjældene: Med instrumentet fortsat monteret, gasses (med et kviksølvinstrument langsomt) op til en 4-5000 o/m. (Og så er det smart at have en hjælper til at holde den der.) Nu skal instrumentet igen vise ens for de to karburatorer. Hvis det ikke er tilfældet justeres højden på gasspjældet på den ene karburator indtil man opnår ens visning for begge karburatorer. Prøv gerne ved forskellige omdrejninger, det kan nemlig godt svinge lidt. Hvis der er forskelle, så indstil så du har det bedste resultat ved det omdrejningstal som du typisk kører ved. Vær også opmærksom på ikke at skrue spjældene for højt op, så de ikke kan komme helt i bund når gassen er sluppet. Der skal være lidt frigang, når man drejer på håndtaget, inden spjældene begynder at løfte sig!

Så er karburatorerne synkroniseret, men hvis du er rigtig pedantisk eller de har stået helt hen i skoven, tager du lige det hele forfra en gang til ;o)

Dysestørrelser

Tag det mere som retningslinjer. Jeg har set mange forskellige bud på hvad der er "originalt":


Model
Karburator
T.dyse
H.dyse
Strålerør
Chokedyse
Nål - hak
Spjæld
Luftskruen
Svømmer
125H VHB 24 BS 48 72 260U 50 E4 -2
40 1 omg. ud
 
250T - 1976 VHB 26 FS 50 92 260R 48 E3 - 2
40
2 x 14 gr
250 2C - 1979 VHBZ 22 HS 40 92 260BR 50 E51 - 2
40

2 x 14 gr

350 GT - 1973 VHB 25 BS 50 112 260K 50 E17 - 2 50 1 omg. ud
2 x 14 gr
350 Sport - 1974 VHB 25 BS 50 115 260BD 50 E17 - 2 50 1 omg. ud 2 x 14 gr
350 Sport - 1979 VHBZ 25 HS 50 112 260D 50 E17 - 2
50 1 omg. ud 2 x 14 gr
350 K2 - 1983 VHBZ 25 HS 50 112 260CM 50 E17 - 2
50 1 omg. ud 2 x 14 gr
500W - 1981 PHBH 26 BS 45 125 264T 48 X23 - 3 40
1 x 9,5 gr

125KJ (Enduro) - 1983 VHBZ 24 BS 45 90 260CN 50 E38 - 1
46
2 x 14 gr
350 Kanguro X1 - 1982 VHBZ 25 HS 50 90 260D 50 E17 - 2
50 ¾ omg. ud 2 x 14 gr
350 Kanguro X2 (XE) - 1984 VHBZ 25 HS 45 90 260CT 50 E3 - 2 40 1 omg. ud 2 x 14 gr
Camel 500 -  1981 PHBH 26 BS 45 122 264CE 48 X8 - 3 40
1 x 9,5 gr
Camel 501/Coguaro - 1988 PHBH 28 BS 42 76 264BC 50 X18 - 2 40 1½ omg. ud 1 x 9,5 gr
Camel 501 (USA) - 1985 PHBH 30 ES 47 80 261 / 263 50 X22 - 2
50 1½ omg. ud 1 x 9,5 gr

350 Excalibur - 1986 VHBZ 25 HS 50 92 260Q 50 E3 - 2
40 1 omg. ud

2 x 12,5 gr

Excalibur/New York 501 - 1988 PHBH 28 BS 38 76 264BC 50 X18 - 3 40 1½ omg. ud 1 x 9,5 gr

350/400 Dart - 1988 VHBZ 25 HS 45 92 260EG 45 E4 - 2 40
1 x 9,5 gr
@ Søren Høyer Hansen