2006: 1/9 1/11 7/11 20/11 2007: 22/1 10/9 13/9 19/9 23/9 29/9 2008: 12/5 13/5 14/5 15/5 20/5 22/5 Tragedien

Tragedien


Februar 2009

En tragedie er indtruffet: Min kære Morini er ikke længere til!


En fredag i januar 2009 var jeg udsat for et trafikuheld.
Selvfølgelig, føles det næsten på sin plads at skrive, var det den absolut mest typiske ulykke jeg var udsat for – nemlig en venstresvingende bilist der overså mig.
Jeg selv slap relativt heldigt: Bøjede ribben, skuldrene let forstuvede, hænder og knæ forslåede.
Morinien led langt værre. Som man kan se ud af billederne er den noget der ligner totalskadet!
Jeg ville egentlig have ventet med at offentliggøre dette til jeg havde hørt fra forsikringsselskabet. Man ved aldrig hvilke problemer det kan give, at offentliggøre den slags sager. Men da de trækker tiden ud (hvad andet kan man næsten forudse, når de skal udbetale penge!!!) synes jeg efterhånden, jeg er nødt til det. Det er nemlig efterhånden begyndt at rygtes, og da det måske kan så tvivl om hvorvidt træffet stadig afholdes, vil jeg gøre det klart hvad der er sket, og samtidig gøre opmærksom på, at træffet selvfølgelig stadig bliver afholdt!
Indtil videre vil jeg prøve at undlade at udlevere forsikringsselskabet, selvom jeg er lidt skuffet over den lange behandlingstid. Men jeg håber da på en RETFÆRDIG(! ;o) behandling fra dem.

Beskrivelse af ulykken:


Ulykkestidspunkt og sted: fredag d. 23 januar 2009, kl. ca. 17.15. Klart og tørt vejr. Krydset Odensevej/Søndersøvej på hovedvej 161.

Jeg kom ad Middelfartlandevejen (161) kørende fra Odense. Skadevolder fra Middelfartretningen.
Ved krydset Odensevej/Søndersøvej kører jeg et stykke efter en (orange) varebil  i Ducato/Transit-størrelsen. Denne drejer ud i venstresvingsbanen og holder tilbage for en ligeud-kørende fra modsatte retning.
Modparten holder omkring stoplinjen i modsatte venstresvingsbane. Idet den orange varebil kører ind i krydset, kører modparten langsomt en smule frem ud i krydset og bremser igen. Dette opfatter jeg som et klart tegn på at modparten har set mig og nu vil holde tilbage. Jeg ophører med at motorbremse og fortsætter fremad for at passere krydset.
Et par øjeblikke efter begynder modparten at køre fremad i en meget langsomt stigende acceleration. I første omgang så langsomt, at det stadig virker som om at modparten har set mig og har til hensigt at lade mig passere. Dette er ikke tilfældet, og på dette tidspunkt er jeg så langt fremme, at jeg ikke længere kan nå at standse. Jeg kan ikke længere komme foran, fordi jeg så vil krydse modpartens bane. Den langsomme acceleration fra modpartens side giver mig dels heller ikke mulighed for at komme bagom og dels er varevognen stadig i krydset og danner altså en barriere. Jeg erkender derfor at en kollision er uundgåelig.
Jeg bremser det der er muligt, og det lykkedes mig samtidig at få lagt motorcyklen ned på siden og få den ”sparket” fra mig. Således undgår jeg selv at komme i klemme eller i kollision med bilen. Jeg glider et par meter hen ad asfalten bagom bilen og kan rejse mig op umiddelbart med de skader som er omtalt andetsteds.
Efterfølgende kan vi se at motorcyklen er kuret ind ved modpartens bils højre panel, og forhjulet på motorcyklen har ramt ind i og er sandsynligvis også blevet overkørt af baghjulet på bilen.

Ulykkesøjeblikket – Den røde klat er selvsagt mig, sort er modparten, orange er varevognen; den grønne er den modkørende som varebilen holdt tilbage for. Billedets højre kant er ca. så langt trafikanter i krydset kommende fra vest kan se modkørende.

ulykkesstedet.jpg
Yderligere oplysninger:
Som allerede oplyst var det tørvejr på skadestedet. En halv til en hel times tid senere, mens vi ventede på at blive afhentet af vores respektive, kom der nedbør på skadestedet.
Modparten fortæller imidlertid efterfølgende ulykken, at hun er kommet fra Assens og på vej til skadestedet har oplevet en del snefald, så hun derfor har været meget koncentreret om og fokuseret på glat føre. Jeg bemærker da også en ret stor mængde sne på kølerhjelmen af hendes bil og ikke mindst at hendes forrude og til dels også siderude omkring højre A-stolpe er dækket af sne hvor viskerbladet ikke skraber. Det er derfor sikkert at antage, at hun har haft en voldsom forøget blind vinkel og af den grund ikke har set mig.
Jeg ved ikke hvor stor betydning den stærkt signalfarvede venstresvingende varevogn har haft på at tiltrække hendes fokus, men anser det sandsynligt at det også har været en faktor for hvorfor hun overså mig.
Stedets topografi er endnu faktor: I Odenseretningen er der en bakke, som gør at trafikanter fra Middelfartretningen kun har oversigt over den modkørende trafik ca. 400 meter fra krydset og frem. Modparten kommer således fra et dalområde, som ind til krydset giver god oversigt over de modkørende, men altså fra krydset bliver denne oversigt særdeles begrænset.

Der må gerne grædes!

crashbag.jpg crashfor.jpg

Som sagt venter jeg på svar fra forsikringen. Jeg kan ikke rigtigt foretage mig noget i sagen før jeg ved hvad afgørelsen bliver. Som jeg ser det, er Morinen totalskadet – stel, forgaffel, forhjul, instrumentering, kåbe, tank, diverse stumper, omlakering + alt det speciallavede løber hurtigt op – og jeg ved ikke hvordan de vil vurdere den slags og i det hele taget behandle sagen. En genopbygning vil tage lang lang tid (jeg ved jo hvor megen tid jeg har brugt på at bygge den), så derfor tror jeg at løsningen bliver at jeg finder en anden. En gang i fremtiden kunne et genoplivningsprojekt så komme på tale.
Jeg er så småt begyndt at kigge efter noget andet, så hvis du skulle ligge inde med en 77-78’er Sport som du vil af med, er jeg interesseret. Jeg har nemlig i gennem længere tid udviklet en forkærlighed for lige den model:
syvoghalvfjerdser.jpg

22/3 – en opdatering i sagen:

Som man kan se andetsteds på siden, har jeg fundet en ny Morini – den rigtige årgang, men ikke helt som jeg gerne vil have den skal se ud. Jeg har dog allerede haft stor glæde af den. Jeg nyder at køre den lille vævre maskine, og de ændringer jeg skal have lavet må jo (igen) komme løbende. Det kræver altid lidt bedre timing med alting, når man går i gang med et ”rullende projekt”.

Forsikringssagen er ikke helt afsluttet, der mangler stadig afgørelse omkring svie og smerte, men jeg har fået udbetalt penge for motorcyklen og mit tøj/udstyr. Jeg er godt tilfreds med den udbetalte sum, så jeg kan godt sige nu at forsikringsselskabet har levet op til deres navn (hvis du ikke havde fanget det ;o), de har givet mig Fair behandling.

Morinien kom selvfølgelig op til Bo Madsen, hvor den så blev takseret. Bo er jo eksperten på området og han kunne selvfølgelig fortælle de rigtige ting til taksatoren, så der var et realistisk udgangspunkt for vurderingen. - Den blev selvfølgelig vurderet som totalskadet og efter forhandling med taksator kom vi frem til en erstatningssum.
Derefter røg Morinien på auktion, som det nu er standardpraksis – tidligere kunne man tilbagekøbe ens køretøjer direkte fra forsikringen, men nu ryger de altså på auktion. Denne type auktioner er udelukkende for forhandlere og jeg fik således Bo til at byde for mig. På den måde kunne jeg så få den igen – og det til en rimelig fornuftig pris.
Så her skal da endnu en gang lyde en stor tak til Bo for hans altid store hjælpsomhed.

Så alt i alt er jeg ved at være på fode igen (eller hjul, skulle man måske sige), økonomisk såvel som fysisk. Jeg har ikke det store men efter uheldet, en smule i højre hånd, men ellers ikke noget der er værd at snakke om. Og min køreglæde (og Morini-begejstring) har slet ikke lidt, måske snarere tværtimod!

21/9 - sidste opdatering:

For en lille måneds tid siden fik jeg omsider den endlige afslutning på sagen, og jeg synes lige for fuldstændiggørelsen, at jeg vil nævne det her.
Pga. det sædvanlige papirfnidder havde forsikringsselskabet ikke fået færdiggjort opgørelsen på svie og smerte. Men jeg har nu fået udbetalt et tilfredsstillende erstatningsbeløb. Et beløb jeg egentlig ikke havde forventet mig det store af - I hvert fald havde jeg ikke taget det med i nogle beregninger, for man ved jo aldrig hvor lidt ens kvaler er værd! Denne udbetaling har dog gjort, at der nu er mig muligt at virkeliggøre et projekt jeg har haft i tankerne - en Morini, selvsagt, men mere om det på denne hjemmeside fremover ;o)
@ Søren Høyer Hansen